WIEL opnieuw uitgevonden !

Ring_laser_gyroscope_at_MAKS-2011_airshow

Early Adopters Advantage
Wat de ‘oldtimers‘ al wisten, en soms tot uitentreuren moesten uitleggen aan de gebruikers van navigatie kastjes op het moment dat die de keuze voor vaste inbouw betwisten, is thans opnieuw bevestigd door Spaanse wetenschappers.

Deze stellen nu dat de navigatie tot maar liefst 50 tot 90% nauwkeuriger kan, en zo een foutmarge van 15 meter kunnen terugbrengen tot 2 meter.

Volgens hen is het systeem vrij goedkoop, en in bijna elk voertuig te installeren. Het bestaat uit sensoren die de rotatie van de auto meten, en zo de informatie van het gps systeem aanvullen. Aldus kan de positie van de auto beter worden bepaald.

We knew that…
Zoals bij menig gebruiker van ons forum bekend is, valt het satellietsignaal in dichtbebouwde gebieden vaak weg, net zo als onder een dik bladerdak van geboomte en het inrijden van tunnels en parkeergarages.

Door het wegvallen van dit signaal moet er vervolgens verder gerekend worden met de gegevens die het navigatiekastje had net voordat het signaal wegviel, en dat is feitelijk alleen de snelheid. Zo komt er dan op het scherm een nieuwe positie in beeld.

Let’s use it for…urm…
Het Spaanse onderzoeksteam ziet toepassingsmogelijkheden voor het nieuwe systeem voor automatisch zonder bestuurder rijdende auto’s. Het systeem wordt nog verder ontwikkeld, zodat het ook gebruik kan maken van andere plaatsbepaling hulpmiddelen, zoals wifi stations en de locatie van gsm masten.

Voor de gemiddelde gebruiker is een verschil van een aantal meters van een heel ander orde dan voor automatisch bestuurde voertuigen. Het kan het verschil zijn van het parkeervak naast het winkelcentrum oprijden, en het winkelcentrum inrijden. <sick>

Stating the obvious
Wellicht zal men gedurende het verdere onderzoek ontdekken dat het signaal ook nog te koppelen is met de wielomtrek/afwikkeling middels een puls signaal, en zodoende een nog preciezer/betrouwbaarder kan worden.

Bedenkingen
…gaan we dan toch nog terug naar de vast ingebouwde systemen…?